Konin ma przed sobą przyszłość opartą na zrównoważonej energii i wzroście gospodarczym

Budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie oraz planowana budowa kolejnej elektrowni jądrowej w Choczewie są krokami Polski w kierunku ekologicznych źródeł energii. Budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie na terenach górniczych, gdzie przez wiele lat wydobywano i spalano w blokach energetycznych węgiel brunatny, pokaże, że istnieje przyszłość dla obszarów górniczych, które mogą być wykorzystywane w inny sposób.

Druga elektrownia jądrowa zostanie zbudowana przez amerykańską firmę Westinghouse w Choczewie w województwie pomorskim, około 20 km od Żarnowca, gdzie w okresie komunistycznym prowadzono budowę elektrowni jądrowej opartej na radzieckiej technologii. Obydwie elektrownie mają pomóc Polsce przejść na bardziej ekologiczne źródła energii i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Budowa elektrowni jądrowych przewidywana jest również mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju i stworzyć nowe miejsca pracy.

Zgodnie z Koncepcją Sprawiedliwej Transformacji do 2030 roku wydobycie i wykorzystanie węgla w przemyśle energetycznym oraz w ogrzewaniu w części wschodniej Wielkopolski, w tym w Koninie, zostanie zaprzestane. Dlatego planowane są rozwój alternatywnych źródeł energii i tworzenie nowych miejsc pracy, które zrekompensują utratę zatrudnienia w sektorze węglowym.

Władze regionu Wielkopolska widzą przyszłość w nowoczesnych technologiach, zwłaszcza wodoru i właśnie energetyce jądrowej. Produkcja wodoru we wschodniej części Wielkopolski, jego przechowywanie i dystrybucja, może być przyszłością transportu kolejowego i drogowego, umożliwiając zeroemisyjny transport. Jednocześnie rozwój gospodarki wodorowej stworzy nowe miejsca pracy i pobudzi rozwój regionu.

Firma ZE PAK, działająca w Koninie, planuje stopniowo przekształcać swoją działalność, aby korzystać z źródeł energii odnawialnej i znaleźć się w łańcuchu dostaw gospodarki wodorowej. Jednak te procesy transformacji będą wymagały wsparcia i stworzenia odpowiednich mechanizmów dla osób, które stracą pracę w sektorze węglowym. Będą potrzebne programy dla górników i renty mostowe. Programy szkoleniowe i przekwalifikowujące dla pracowników sektora węglowego będą kluczowe dla zapewnienia, że żaden pracownik nie zostanie pozostawiony bez pracy i dochodu. Właściwe planowanie i koordynacja działań na poziomie rządu i samorządów lokalnych, we współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi, będą kluczowe dla zapewnienia, że transformacja energetyczna przebiegnie w sposób sprawiedliwy i zrównoważony.

Ponadto, ważne jest, aby społeczność lokalna była informowana i zaangażowana w proces transformacji energetycznej. Wielu ludzi wciąż uważa węgiel za ważny element gospodarki, a ich zrozumienie potrzeby zmiany jest kluczowe dla sukcesu transformacji.

Konin i Wielkopolska mają wiele możliwości rozwoju poprzez inwestycje w nowe technologie i ekologiczne źródła energii oraz jądrowej. Przejście na bardziej zrównoważoną i ekologiczną gospodarkę może zapewnić regionowi rozwój i długoterminową stabilność. Jednakże, aby osiągnąć ten cel, ważne jest, aby działać w sposób świadomy, planowy i zrównoważony, uwzględniając potrzeby pracowników, społeczności lokalnej i środowiska naturalnego.

W końcu, sukces transformacji energetycznej w Koninie i Wielkopolsce będzie służył za przykład dla innych regionów w Polsce i na świecie. Polityka klimatyczna i transformacja energetyczna są kluczowe dla przyszłości planety i globalnego rozwoju gospodarczego, a Konin może stanowić inspirację dla innych regionów i krajów, pokazując, że transformacja energetyczna może być korzystna dla ludzi, środowiska i gospodarki.

Źródło zdjęcia – https://gospodarka.konin.pl/wyspa-Pociejewo.htmlx

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *