Konin i ZE PAK koncentrują się na energetyce wodorowej i jądrowej

Polska firma energetyczna Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) planuje produkcję zielonego wodoru oraz rozważa wykorzystanie energii jądrowej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na czystą energię w kraju. ZE PAK podpisał umowę na zakup elektrolizera błonowej wymiany protonowej (PEM – Proton Exchange Membrane) od Hydrogenics Corporation, który będzie produkować zielony wodór. Technologia PEM rozdziela wodę na wodór i tlen przy użyciu prądu elektrycznego, bez produkcji szkodliwych produktów ubocznych. Wyprodukowany wodór będzie sprężany i transportowany do stacji tankowania. W przyszłości ZE PAK planuje również zwiększenie mocy produkcyjnej wodoru poprzez dodatkowe moduły elektrolizy.

Ponadto, ZE PAK współpracuje z największym przedsiębiorstwem energetycznym Polska Grupa Energetyczna (PGE), aby zbudować elektrownię jądrową w Koninie. Obie firmy utworzyły spółkę joint venture, która będzie budować elektrownię, a pierwsza jednostka ma wejść do użytku w 2035 roku. Budowę elektrowni przeprowadzi koreańskie państwowe Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Decyzja ZE PAK-u o produkcji zielonego wodoru i rozważeniu energii jądrowej, odzwierciedla to zobowiązanie Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych i przejścia na czystsze źródła energii. Rząd wyznaczył cel zmniejszenia emisji o 30% do 2030 roku i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Produkcja zielonego wodoru pomoże również zdekarbonizować sektor transportu w kraju.

Połączenie zielonego wodoru i energii jądrowej może stanowić niezawodne i niskoemisyjne rozwiązanie dla zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię w Polsce. Chociaż istnieją obawy co do bezpieczeństwa i kosztów energii jądrowej, może ona odgrywać rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego, szczególnie w połączeniu z odnawialnymi źródłami energii. Ogólnie rzecz biorąc, plany ZE PAK-u podkreślają potencjał zielonego wodoru i energii jądrowej jako środków przyczyniających się do przesiadki Polski na bardziej zrównoważony system energetyczny.

Budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie może mieć znaczny wpływ na region Koniński i całą Polskę. Elektrownia jądrowa to inwestycja o dużym znaczeniu strategicznym, która ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej kraju, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

Wpływ na region Koniński będzie dotyczył przede wszystkim gospodarki i zatrudnienia. Budowa elektrowni jądrowej to ogromne przedsięwzięcie, które wymagać będzie wielu specjalistycznych pracowników. To z kolei może przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju lokalnej gospodarki, w tym sektora usługowego. Z drugiej strony, budowa elektrowni jądrowej może wpłynąć na lokalne środowisko naturalne i klimat. Elektrownia jądrowa to źródło energii niskoemisyjnej, ale jej budowa i eksploatacja może wiązać się z różnymi zagrożeniami dla środowiska, np. w postaci emisji radioaktywnych substancji.

Ostateczny wpływ elektrowni jądrowej na region Koniński i całą Polskę będzie zależał od wielu czynników, w tym od sposobu realizacji projektu, wykorzystanej technologii, a także od polityki energetycznej państwa. Jednak budowa elektrowni jądrowej w Pątnowie może mieć duży potencjał rozwojowy dla regionu i całej Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *